« Druk, druk, druk | Main | Maandag 20 november »

13 november

Het is nogal druk geweest afgelopen tijd. Tentamens, een jongerendienst in onze kerk organiseren. En nu ben ik druk bezig met een project van school. Daarnaast moet ik aan de slag met het werven van een afstudeerproject. En natuurlijk een evaluatie van de jongerendienst regelen. Het is vandaag maandag en ik het er totaal geen zin in. Dus dat belooft nog wat...

Het is nogal druk geweest afgelopen tijd. Tentamens, een jongerendienst in onze kerk organiseren. En nu ben ik druk bezig met een project van school. Daarnaast moet ik aan de slag met het werven van een afstudeerproject. En natuurlijk een evaluatie van de jongerendienst regelen. Het is vandaag maandag en ik het er totaal geen zin in. Dus dat belooft nog wat...

Vanavond heb ik Milenne party bij Sheila. Ik ben benieuwd hoe of wat. We moeten een handdoek en een teiltje meenemen. We krijgen een voetbehandeling o.i.d. en ze bieden make-up aan. Ach... ik zal wel zien. 't Zal vast gezellig worden!

Ik heb zo de balen van mensen die altijd hun mening de beste vinden. Zo werkt het simpelweg niet. Er zijn nu eenmaal mensen met meer kennis dan jezelf... Vooral als je nog jong bent. En maak lekker gebruik van de kennis van anderen. Geef anderen de ruimte! Ik kom mensen die dat missen op veel vlakken tegen en ik word er behoorlijk moe van.

Liefs,
Josephien

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.vangurchom.eu/cgi-bin/mt-tb.cgi/440

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)